Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2014

thekympa
07:30
thekympa
07:28
3344 14be
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viaArier Arier

June 28 2014

thekympa
20:39
Któregoś dnia zadzwonię do Ciebie o piątej nad ranem i powiem 'pakuj się, uciekamy'
Reposted fromcasas casas viaantoinette antoinette

June 15 2014

thekympa
19:53
6962 da36
Reposted fromdaemondante daemondante
thekympa
19:52
2605 c539 500
zupa wie o co chodzi. 
Reposted frombe-yourself be-yourself viagosh gosh

May 24 2014

thekympa
09:01
thekympa
08:55
0893 b2e0
Reposted fromkjuik kjuik viaArier Arier

May 12 2014

thekympa
09:29
9063 8054

May 03 2014

18:26
8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viaonzuiver onzuiver
thekympa
18:26
1571 1332
taka zupa.
Reposted fromonzuiver onzuiver
thekympa
18:23

Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromonzuiver onzuiver
thekympa
18:21

Jak dobrze Mogę zbierać
Jagody w lesie
Myślałem
Nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
W cieniu drzewa
Myślałem drzewa
Już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
Tak mi serce bije
Myślałem człowiek
nie ma serca.

— Jak dobrze, Różewicz
Reposted fromtwardziel twardziel viaonzuiver onzuiver
thekympa
18:19
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie
— Tadeusz Różewicz. [*]
Reposted fromplayinglove playinglove
thekympa
18:06
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
thekympa
18:04
“ Chodzę po mieszkaniu i bluzgam sam do siebie. 
Kurwa. Idź w pizdu.
Kurwa. ”
— Piotr Czerwiński "Pokalanie
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialittlenicolekaa littlenicolekaa
18:02
7055 f034 500
Reposted fromdeviate deviate vialittlenicolekaa littlenicolekaa
thekympa
18:01
3394 c27c
Reposted fromkonwalia konwalia vialittlenicolekaa littlenicolekaa
thekympa
18:01
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
thekympa
16:16
8154 1d69 500
Reposted fromextraviado extraviado
thekympa
16:14
8336 fbef
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl