Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

thekympa
23:25
tylko tyle chcę mieć
ciebie porankiem, gdy rozdrażniona jak kot jestem
gdy oczyma wywracam na twoje niedosłyszenie moich narzekań
tylko tyle
wieczory przepełnione bliskością
gdy oddech twój słyszę nie przez słuchawkę
popołudnia czasem łzawe
(wiesz przecież jaka ze mnie płaczka)
tygodnie najpiękniejsze w miesiące przechodzące
miesiące najsłodsze co latami się stają
tylko tyle chcę mieć
ciebie
ty to przecież wszystko
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viaantoinette antoinette

January 11 2015

thekympa
22:51
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaArier Arier
thekympa
22:41
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaArier Arier

November 24 2014

thekympa
22:51
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaArier Arier

August 28 2014

thekympa
13:38
4186 a55b
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaArier Arier
thekympa
13:38

July 27 2014

thekympa
21:54
9990 9b7b
Reposted fromsinistro sinistro
21:48
5971 d2b4 500
Reposted fromrepostedfrom repostedfrom viaArier Arier
thekympa
21:38
thekympa
21:36
0888 feaf
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaArier Arier

July 26 2014

21:39
3464 4210 500

I like this style of tattooing.

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaantoinette antoinette
thekympa
21:37
Reposted frompensieve pensieve viaantoinette antoinette

July 23 2014

thekympa
22:08
Reposted fromvolldost volldost viahavierbarde havierbarde

July 19 2014

thekympa
20:57
0622 9da2
Reposted fromverdantforce verdantforce viaArier Arier
thekympa
20:50
Któregoś dnia zadzwonię do Ciebie o piątej nad ranem i powiem 'pakuj się, uciekamy'
Reposted fromcasas casas viagosh gosh

July 17 2014

14:22
9231 8863

thefingerfuckingfemalefury:

persephone-hime:

cheskamouse:

thegeek531:

thepurpleglass:

thefingerfuckingfemalefury:

cheskamouse:

I think he is catting enough for two, maybe three cats.

MAXIMUM CAT

Cat. It is a verb now. And you know exactly what it means. Thanks, internet.

CATTING INTENSIFIES

EXTREME CATTING!!!!!!!!!!!

his cat level is OVER 9000!!!!!!!!!!!

MUCH CATE

WOW

Reposted fromdancingspirals dancingspirals
thekympa
14:17
Reposted fromscythe scythe
thekympa
14:12
Reposted fromoll oll viaantoinette antoinette
thekympa
14:12
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty tego wieczoru.
— P.Adamczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak viaantoinette antoinette

July 11 2014

thekympa
21:14
2851 3c46 500
Reposted frompolaczetto polaczetto viahavierbarde havierbarde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl